Links

Informationer om Sønder Tranders Sogn kirker, menighedsråd, præster osv.

Sønder Tranders Borgerforening Hvad sker der i Sønder Tranders by

Gug Skole Der ses ikke meget om skolens historie, men Gug første skole blev bygget omkring 1870, desværre nedrevet januar 2005 med kommunens billigelse

Fund og fortidsminder i Sønder Tranders sogn kan findes her: Kulturarvsstyrelsen har under Det Kulturhistoriske Centralregister en næsten ajourført liste over spændende oldtidsfund

Fredede bygninger i Aalborg kan findes på Kulturarvsstyrelsens side. Eneste fredede bygning i Sønder Tranders Sogn er Postgårdens hovedbygning fra 1804, fredet 1939.

TV 2/NORD 15-08-2005 Arkæologisk udgravning (03:19) - link virker ikke længere
Interview med Jens Nielsen, Aalborg Historiske Museum fortæller om udgravningerne på bakkerne ved ved Trandersgårdens marker.

TV 2/NORD 22-09-2005 Jernalderplads udgraves (03:23) - link virker ikke længere
Interview med bl.a. Jens Nielsen, Aalborg Historiske Museum fortæller om fund af velbevarede jernalderskeletter fra omkring år 400 under udgravningerne på bakkerne ved ved Trandersgårdens marker.

TV 2/NORD 21-02-2006 Skeletter undersøges af retsmediciner (ca. 2 minutter fra 05:00)  - link virker ikke længere
Skeletter fra udgravningerne undersøges i vinterferien, der var åbent for alle på museet. En retsmediciner kommer med en vurdering.

Fra museernes samlinger – ses bedst med maksimeret vindue
Hvad findes der fra sognet på Aalborg Historiske Museum?