Udgivelser gennem årene.

Årbogen 1997 - forord - herunder de 7artikler i den rækkefølge, de er trykt i hæftet
1 Beatesminde
2 Anton Jensen, Sdr. Tranders Vej
3 Krydset Gugvej - Vissevej - Sdr. Trandersvej
4 BP / Q8 på Gugvej
5 Petra og Jens Christian Pedersens købmands butik 1930
6 Ådalsvej 15, Gug
7 Sdr Tranders
 
Årbøger, der kan hentes som PDF: Indhold
Årbog 1998 P. Bøcker Pedersen: Træk af Gug skoles historie
Orla Thomasberg: Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 - 1952
Årbog 2000 Jens Nymark Bjerre: Bjerre-slægten fra Hanherred
Preben Mørch: Minder fra smedien og Sdr. Tranders
Årbog 2001 Helen Svendsen: Episoder fra min barndom
Årbog 2005 Finn Jelstrup: Gug Mølle
Jørn Aaen, Finn Jelstrup og Bente Lyngdahl: 2. Verdenskrig i Sdr. Tranders
Årbog 2006 Lars Egholm Nielsen: Arkæologiske udgravninger i forbindelse med kommende byggeri i området mellem Gug Øst, Gigantium, Universitetet og Sønder Tranders by
Vaun Egede Jensen: Det første kort over Sønder Tranders sogn
Årbog 2007 Jytte Myrhøj: Gartnerier i Sønder Tranders
Sonja Nørgaard: Strøtanker eller nostalgi, personligt bidrag til historien om gartnerier
Vaun Egede Jensen: Udskiftningen af Gug by i 1795
Årbog 2008 Erik Laursen: Dyrlæge Schnittger, Kroejer i Sønder Tranders 1844-53
Erik Laursen: Sønder Tranders Kro brænder!
Birgit Løgstrup: Fra Grønrøgel til Postgaarden
Hans Gjedsted: Tingbogsnotater om slægten Winther
Hans Gjedsted: Tingbogsnotater om slægten Gregersen
Bodil Pedersen: Om nogle efterkommere af George Ogilvie
Finn Jelstrup: Småstykker: kroen, kirkegården, tingbøger
Årbog 2009 Vaun Egede Jensen: Gug Kirke gennem 800 år